Rodzinę Nopa Nordic tworzą spółki Nopa Nordic A/S i Allison A/S, dwaj najwięksi w krajach nordyckich producenci środków do pielęgnacji ciała, środków do prania i chemii gospodarczej. Obie firmy prowadzą działalność w oparciu o wspólne wartości, którymi są

Kamienie milowe:

Pionierzy ekologii z wyraźnie określoną misją

Rodzina Nopa Nordic powstała z myślą o wyznaczaniu nowych standardów

1964
Niels Thostrup zakłada firmę Nopa Nordic
1970
Powstaje firma Allison
1993
Firma Nopa Nordic wprowadza na rynek pierwszy produkt z oznakowaniem ekologicznym
1996
Optyczne wybielacze zostają wycofane z produkcji wszystkich proszków do prania
2011
Firma Allison wprowadza na rynek swój pierwszy produkt z certyfikatem ECOCERT
2011
Firma Allison przenosi produkcję do nowego nowoczesnego zakładu produkcyjnego
2012
Sprzedaż produktów firmy Nopa Nordic do innych krajów osiąga poziom 70%
2012
Firma Nopa Nordic otwiera spółkę zależną w Szwecji
2014
Firma Nopa Nordic otwiera spółkę zależną w Niemczech
2016
Nopa Nordic dokonuje przejęcia Allison

Bezpieczeństwo:

Identyfikowalność i kontrola jakości

Firmy Nopa Nordic i Allison, ku zadowoleniu klientów, tworzą nowe synergie w postaci wyższego stopnia elastyczności i konkurencyjności. Wspólne podejście do bezpieczeństwa oznacza szeroko zakrojoną i bardzo skuteczną kontrolę jakości, niezawodność dostaw i możliwość pełnego śledzenia produktów.

Bezpieczeństwo oznacza także zobowiązanie wobec klientów do zapewniania im na bieżąco aktualnej wiedzy i informacji, które wykraczają poza podstawowy zakres dokumentacji produktowej.

Zgodnie z przyjętym modelem, klienci chcący lepiej poznać rynki, na których prowadzą działalność, są w sposób ciągły informowani o rozwoju, tendencjach i zachowaniach konsumenckich, które mogą mieć wpływ na ich produkty i sprzedaż.

Ekologia:

Lider rynku w obszarze ekologii

Pod względem znakowania ekologicznego, ochrony środowiska i zrównoważonej produkcji, firmy Nopa Nordic i Allison posiadają wyjątkową pozycję lidera rynku, dysponującego szeroką ofertą organicznych produktów oraz wyjątkową wiedzą i doświadczeniem w tych obszarach.

Przyjazna środowisku działalność oznacza także prowadzenie produkcji wyłącznie w oparciu o ekologiczne i certyfikowane surowce. We współpracy z klientami i jednostkami certyfikującymi obie firmy opracowują nowe i wielokrotnie nagradzane produkty ekologiczne i wegańskie.

Profil ekologiczny obejmuje ponadto cel 100% zrównoważenia działalności produkcyjnej, w tym całkowite wyeliminowanie produktów niespełniających kryteriów organiczności i zapewnienie najwyższych rynkowych standardów środowiskowych także w przyszłości.

Dobre praktyki:

Wspólna polityka dobrych praktyk biznesowych

Firmy Nopa Nordic i Allison łączy wspólne podejście do stosowania dobrych praktyk biznesowych, które w codziennej pracy przejawia się m.in. w zapewnianiu klientom terminowych dostaw i wysokiego poziomu jakości.

Każda z organizacji prowadzi ponadto działania ukierunkowane na rozpowszechnianie pojęcia dobrych praktyk biznesowych wśród pracowników i podnoszenie świadomości decydującego znaczenia proaktywnego podejścia opartego na współpracy.

Wspólne podejście przekłada się także na wszystkie procesy i znajduje odzwierciedlenie, między innymi, w nowatorskiej myśli projektowej, która pozwala tworzyć innowacyjne produkty i opakowania.

Nopa Nordic   Allison are members of the Nopa Nordic family »